استعلام بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد

استعلام بیمه عمر و تامین آیته (بزرگ سال)


جدول محاسبه و استعلام زیر با توجه به انتخاب پوشش های بیمه ای زیر محاسبه شده است.
1-این جدول محاسبه و استعلام برای افراد بزرگ سال (بالای 12 سال) محاسبه شده است.
2-سن بیمه شده 30 سال. *(این سن به عنوان مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)
3-مدت بیمه نامه 30سال
4-روش پرداخت به صورت سالانه
5-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10 درصد
6-پوشش های حادثه شامل فوت حادثه، نقص عضو حادثه و هزینه پزشکی حادثه لحاظ شده است.
7-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل لحاظ نشده است.
8-پوشش بیماریهای خاص دارد.
9-پوشش بیمه تکمیل درمان نیز دارد.
10-پوشش آتش سوزی منزل مسکونی بیمه گذار را شامل می شود.
لطفا جهت دریافت استعلام بیمه عمر و تامین آتیه روی حق بیمه پرداختی ماهانه در جداول زیر کلیک کرده و جدول مربوطه را مشاهده فرمایید.