استعلام بیمه عمر

استعلام بیمه عمر و تامین آیته (بزرگ سال)
۱-این جدول محاسبه و استعلام برای افراد بزرگ سال (بالای ۱۲ سال) محاسبه شده است.
۲-سن بیمه شده ۳۰ سال.
*(این سن به عنوان مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)
۳-مدت بیمه نامه ۳۰سال
۴-روش پرداخت به صورت سالانه
۵-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی ۱۰ درصد
۶-پوشش های حادثه شامل فوت حادثه، نقص عضو حادثه و هزینه پزشکی حادثه لحاظ شده است.
۷-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل لحاظ نشده است.
۸-پوشش بیماریهای خاص دارد.
۹-پوشش آتش سوزی منزل مسکونی بیمه گذار را شامل می شود.

لطفا جهت دریافت استعلام بیمه عمر و تامین آتیه روی حق بیمه پرداختی ماهانه در جداول زیر کلیک کرده و جدول مربوطه را مشاهده فرمایید.

 

حق بیمه ماهانه ۳۰ هزار تومان

 

حق بیمه ماهانه ۵۰ هزار تومان

 

حق بیمه ماهانه ۷۰ هزار تومان

 

حق بیمه ماهانه ۱۰۰هزار تومان

 

حق بیمه ماهانه ۱۴۰هزار تومان

 

 

استعلام بیمه عمر و تامین آتیه (کودک و نوجوان)

۱-این جدول محاسبه و استعلام برای بیمه آتیه کودک و نوجوان (تا سن ۱۲ سالگی) محاسبه شده است.
۲-سن بیمه شده ۱ سال.
*(این سن به عنوان مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)
۳-مدت بیمه نامه ۳۰سال.
۴-روش پرداخت به صورت سالانه.
۵-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی ۱۰ درصد.
*پوشش های این بیمه نامه از سن ۱۲ سالگی بیمه شده قابل ارائه می باشد و بر روی جداول استعلام زیر نیز لحاظ گردیده است.

لطفا جهت دریافت استعلام بیمه عمر و تامین آتیه روی حق بیمه پرداختی ماهانه در جداول زیر کلیک کرده و جدول مربوطه را مشاهده فرمایید.

 

 

حق بیمه ماهانه ۳۰ هزار تومان

 

حق بیمه ماهانه ۵۰ هزار تومان

 

حق بیمه ماهانه ۷۰ هزار تومان

 

حق بیمه ماهانه ۱۰۰هزار تومان

 

حق بیمه ماهانه ۱۴۰هزار تومان